Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2693(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000129/2012

Ingivna texter :

O-000129/2012 (B7-0119/2012)

Debatter :

PV 03/07/2012 - 12
CRE 03/07/2012 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

12. Avtal EU-Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000129/2012) från Vital Moreira, för utskottet för internationell handel, och Elmar Brok, för utskottet för utrikesfrågor, till kommissionen: Avtalet mellan EU och Israel rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CCA), tilläggsprotokoll till Europa-Medelhavsavtalet (B7-0119/2012)

Vital Moreira och Elmar Brok utvecklade frågan.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Siwiec, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Adrian Severin, grupplös, Christofer Fjellner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Véronique De Keyser, David Martin, Niccolò Rinaldi, Geoffrey Van Orden, Ria Oomen-Ruijten, Emer Costello, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Paul Murphy och Christofer Fjellner,som ställde en fråga (”blått kort”) till David Martin som denne besvarade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Cristian Silviu Buşoi, Margrete Auken, Fiorello Provera och Frédérique Ries.

Talare: Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy