Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0163/2012

Внесени текстове :

A7-0163/2012

Разисквания :

PV 03/07/2012 - 14
CRE 03/07/2012 - 14

Гласувания :

PV 04/07/2012 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0288

Протокол
Вторник, 3 юли 2012 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 20.40 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

14. Директни плащания за селскостопански производители ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета във връзка с прилагането на директни плащания за селскостопански производители за 2013 г. [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Luis Manuel Capoulas Santos представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията BUDG), Мария Габриел, от името на групата PPE, Ivari Padar, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Alfreds Rubiks, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Alyn Smith, Julie Girling, Patrick Le Hyaric, Nicole Sinclaire и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): George Lyon, Bogusław Sonik, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak и James Nicholson.

Изказаха се: Dacian Cioloş и Luis Manuel Capoulas Santos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 4.7.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност