Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0286(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0163/2012

Teksty złożone :

A7-0163/2012

Debaty :

PV 03/07/2012 - 14
CRE 03/07/2012 - 14

Głosowanie :

PV 04/07/2012 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0288

Protokół
Wtorek, 3 lipca 2012 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.0 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

14. Płatności bezpośrednie dla rolników ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Luis Manuel Capoulas Santos przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Ivari Padar w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Alfreds Rubiks w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Alyn Smith, Julie Girling, Patrick Le Hyaric, Nicole Sinclaire i Csaba Sándor Tabajdi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: George Lyon, Bogusław Sonik, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak i James Nicholson.

Głos zabrali: Dacian Cioloş i Luis Manuel Capoulas Santos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 4 lipca 2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności