Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0286(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0163/2012

Predkladané texty :

A7-0163/2012

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 14
CRE 03/07/2012 - 14

Hlasovanie :

PV 04/07/2012 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0288

Zápisnica
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 20.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

14. Priame platby poľnohospodárom ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom za rok 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Luis Manuel Capoulas Santos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Ivari Padar v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Alyn Smith, Julie Girling, Patrick Le Hyaric, Nicole Sinclaire a Csaba Sándor Tabajdi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili George Lyon, Bogusław Sonik, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak a James Nicholson.

Vystúpili: Dacian Cioloş a Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo 4. júla 2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia