Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0267(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0158/2011

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hlasování :

PV 04/07/2012 - 7.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0278

Zápis
Úterý, 3. července 2012 - Štrasburk

15. Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce ***I – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I – Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ***I – Financování společné zemědělské politiky ***I – Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I – Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling a Luis Manuel Capoulas Santos uvedli zprávy.

Vystoupil Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: Iosif Matula (navrhovatel výboru REGI), Hans-Peter Mayer za skupinu PPE, Wojciech Michał Olejniczak za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, James Nicholson za skupinu ECR, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves a Elisabeth Köstinger.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Phil Prendergast.

Vystoupili: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling a Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 4.7.2012, bod 7.2 zápisu ze dne 4.7.2012, bod 7.3 zápisu ze dne 4.7.2012, bod 7.4 zápisu ze dne 4.7.2012, bod 7.5 zápisu ze dne 4.7.2012 a bod 7.6 zápisu ze dne 4.7.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí