Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0267(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0158/2011

Arutelud :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hääletused :

PV 04/07/2012 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0278

Protokoll
Teisipäev, 3. juuli 2012 - Strasbourg

15. Otsetoetuskavade ühiseeskirjad põllumajandustootjate jaoks ***I – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused ***I – Põllumajandusturgude ühine korraldus ja teatavate põllumajandustoodete erisätted ***I – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine ***I – Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteem ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK määrus) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 165/94 ja (EÜ) nr 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 485/2008 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ja Luis Manuel Capoulas Santos tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Iosif Matula (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Hans-Peter Mayer fraktsiooni PPE nimel, Wojciech Michał Olejniczak fraktsiooni S&D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves ja Elisabeth Köstinger.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Phil Prendergast.

Sõna võtsid Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ja Luis Manuel Capoulas Santos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2012 protokolli punkt 7.1, 4.7.2012 protokolli punkt 7.2, 4.7.2012 protokolli punkt 7.3, 4.7.2012 protokolli punkt 7.4, 4.7.2012 protokolli punkt 7.5 ja 4.7.2012 protokolli punkt 7.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika