Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0267(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0158/2011

Keskustelut :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Äänestykset :

PV 04/07/2012 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0278

Pöytäkirja
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

15. Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät ***I - Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen ***I - Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityissäännökset ***I - Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus ***I - Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät ***I - Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 485/2008 muuttamisesta [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ja Luis Manuel Capoulas Santos esittelivät laatimansa mietinnöt.

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Iosif Matula (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hans-Peter Mayer PPE-ryhmän puolesta, Wojciech Michał Olejniczak S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves ja Elisabeth Köstinger.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Phil Prendergast.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ja Luis Manuel Capoulas Santos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.2, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.3, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.4, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö