Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0267(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0158/2011

Debatai :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Balsavimas :

PV 04/07/2012 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0278

Protokolas
Antradienis, 2012 m. liepos 3 d. - Strasbūras

15. Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams taisyklės ***I - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai ***I - Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos ***I - Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas ***I - Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I - Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistema ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 165/94 ir (EB) Nr. 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 485/2008 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ir Luis Manuel Capoulas Santos pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Dacian Cioloş (Komisijos narys).

Kalbėjo: Iosif Matula (REGI komiteto nuomonės referentas), Hans-Peter Mayer PPE frakcijos vardu, Wojciech Michał Olejniczak S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves ir Elisabeth Köstinger.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Phil Prendergast.

Kalbėjo: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ir Luis Manuel Capoulas Santos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.1 protokolo 4.7.2012, punktas 7.2 protokolo 4.7.2012, punktas 7.3 protokolo 4.7.2012, punktas 7.4 protokolo 4.7.2012, punktas 7.5 protokolo 4.7.2012, punktas 7.6 protokolo 4.7.2012 ir protokolo 4.7.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika