Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0267(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0158/2011

Debates :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Balsojumi :

PV 04/07/2012 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0278

Protokols
Otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs - Strasbūra

15. Kopēji lauksaimniekiem paredzētu tiešā atbalsta shēmu noteikumi ***I – Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ***I – Lauksaimniecības tirgu kopīga organizācija un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem ***I – Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana ***I – Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēma ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A7-0158/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A7-0161/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem („Regula par vienotu TKO”) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A7-0322/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 165/94 un (EK) Nr. 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Giovanni La Via (A7-0209/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Martin Häusling (A7-0215/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011).

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling un Luis Manuel Capoulas Santos iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Uzstājās Iosif Matula (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Hans-Peter Mayer PPE grupas vārdā, Wojciech Michał Olejniczak S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves un Elisabeth Köstinger.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Phil Prendergast.

Uzstājās Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling un Luis Manuel Capoulas Santos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 4. jūlija protokola 7.1. punkts, .2012. gada 4. jūlija protokola 7.2. punkts, 2012. gada 4. jūlija protokola 7.3. punkts, 2012. gada 4. jūlija protokola 7.4. punkts, 2012. gada 4. jūlija protokola 7.5. punkts un 2012. gada 4. jūlija protokola 7.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika