Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0267(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0158/2011

Debatten :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Stemmingen :

PV 04/07/2012 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0278

Notulen
Dinsdag 3 juli 2012 - Straatsburg

15. Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers ***I - Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ***I - Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ***I - Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ***I - Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I - Financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling en Luis Manuel Capoulas Santos leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iosif Matula (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Hans-Peter Mayer, namens de PPE-Fractie, Wojciech Michał Olejniczak, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves en Elisabeth Köstinger.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Phil Prendergast.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling en Luis Manuel Capoulas Santos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 4.7.2012, punt 7.2 van de notulen van 4.7.2012, punt 7.3 van de notulen van 4.7.2012, punt 7.4 van de notulen van 4.7.2012, punt 7.5 van de notulen van 4.7.2012 en punt 7.6 van de notulen van 4.7.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid