Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0267(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0158/2011

Debaty :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Głosowanie :

PV 04/07/2012 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0278

Protokół
Wtorek, 3 lipca 2012 r. - Strasburg

15. Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ***I - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I - Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ***I - Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I - Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I - System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling i Luis Manuel Capoulas Santos przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Iosif Matula (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Hans-Peter Mayer w imieniu grupy PPE, Wojciech Michał Olejniczak w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves i Elisabeth Köstinger.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Phil Prendergast.

Głos zabrali: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling i Luis Manuel Capoulas Santos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r., pkt 7.2 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r., pkt 7.3 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r., pkt 7.4 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r., pkt 7.5 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r. oraz pkt 7.6 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r..

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności