Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0267(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0158/2011

Dezbateri :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Voturi :

PV 04/07/2012 - 7.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0278

Proces-verbal
Marţi, 3 iulie 2012 - Strasbourg

15. Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori ***I - Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ***I - Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ***I - Finanțarea politicii agricole comune ***I - Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I - Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling şi Luis Manuel Capoulas Santos şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Dacian Cioloş (membru al Comisiei).

Au intervenit: Iosif Matula (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Hans-Peter Mayer, în numele Grupului PPE, Wojciech Michał Olejniczak, în numele Grupului S&D, George Lyon, în numele Grupului ALDE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves şi Elisabeth Köstinger.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Phil Prendergast.

Au intervenit: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling şi Luis Manuel Capoulas Santos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 din PV din 4.7.2012, punctul 7.2 din PV din 4.7.2012, punctul 7.3 din PV din 4.7.2012, punctul 7.4 din PV din 4.7.2012, punctul 7.5 din PV din 4.7.2012, punctul 7.6 din PV din 4.7.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate