Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 3. juli 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemgang af det danske formandskab (forhandling)
 5.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012 (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Indførelse af et europæisk socialt mærke (forretningsordenens artikel 124) (afstemning)
  
6.2.Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.De oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Udvikling af EU's makroregionale strategier: Nuværende praksis og fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) ***II (afstemning)
  
6.6.Kontrolapparatet inden for vejtransport ***I (afstemning)
  
6.7.Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ***I (afstemning)
  
6.8.Gennemførelse af EU's vandlovgivning (afstemning)
  
6.9.eCall: en ny 112-tjeneste for borgerne (afstemning)
  
6.10.Tiltrækningen ved at investere i Europa (afstemning)
  
6.11.Handelsmæssige aspekter ved det østlige partnerskab (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Handelsaftale om bekæmpelse af forfalskning mellem EU og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, Marokko, Mexico, New Zealand, Schweiz, Singapore og USA *** (forhandling)
 11.Budgettet for 2013 – mandat for trepartsmødet (forhandling)
 12.Aftalen mellem EU og Israel om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (forhandling)
 13.Adgang til basale bankydelser (forhandling)
 14.Direkte betalinger til landbrugere ***I (forhandling)
 15.Fælles regler for ordningerne for direkte støtte til landbrugere ***I - Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ***I - Fælles markedsordning for landbrugsprodukter og særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ***I - Finansiering af den fælles landbrugspolitik ***I - Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I - Ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget ***I (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1148 kb) 
 
Protokol (183 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb) Afstemningsresultater (348 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (564 kb) 
 
Protokol (242 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (438 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1167 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik