Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta (keskustelu)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Eurooppalaisen sosiaalisen merkin perustaminen (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)
  
6.2.Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.3.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II (äänestys)
  
6.6.Tieliikenteen valvontalaitteet ***I (äänestys)
  
6.7.Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta ***I (äänestys)
  
6.8.EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (äänestys)
  
6.9.eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille (äänestys)
  
6.10.Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus (äänestys)
  
6.11.Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus *** (keskustelu)
 11.Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 12.Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva EU:n ja Israelin sopimus (keskustelu)
 13.Peruspankkipalvelujen saatavuus (keskustelu)
 14.Viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I (keskustelu)
 15.Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät ***I - Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen ***I - Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityissäännökset ***I - Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus ***I - Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät ***I - Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä ***I (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (201 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1148 kb) 
 
Pöytäkirja (190 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (426 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (567 kb) 
 
Pöytäkirja (244 kb) Läsnäololista (65 kb) Äänestysten tulokset (440 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1169 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö