Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2012. július 3., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A dán elnökség áttekintése (vita)
 5.Az Európai Tanács 2012. június 28-i és 29-i ülésének következtetései (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Az európai szociális védjegy létrehozása (az eljárási szabályzat 124. cikke) (szavazás)
  
6.2.Biztosítás és viszontbiztosítás (Szolvencia II) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.Az EU makroregionális stratégiáinak fejlődése: A jelenlegi gyakorlat és a jövőbeni kilátások, különösen a Földközi-tenger térségében (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.5.Az egységes európai vasúti térség ***II (szavazás)
  
6.6.A közúti közlekedésben használt menetíró készülékek ***I (szavazás)
  
6.7.A szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítése ***I (szavazás)
  
6.8.A vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtása (szavazás)
  
6.9.e-segélyhívás: új 112-es szolgáltatás a polgárok számára (szavazás)
  
6.10.Az Európában történő befektetés vonzereje (szavazás)
  
6.11.A keleti partnerség kereskedelmi szempontjai (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az EU és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Korea, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapúr és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás *** (vita)
 11.A 2013. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (vita)
 12.Az EU és Izrael közötti, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló megállapodás (vita)
 13.Az alapvető banki szolgáltatásokhoz történő hozzáférés (vita)
 14.A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések ***I (vita)
 15.A mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai ***I - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás ***I - A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezések ***I - A közös agrárpolitika finanszírozása ***I - Az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkéze ***I - Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszere ***I (vita)
 16.A következő ülésnap napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (203 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (1148 kb) 
 
Jegyzőkönyv (218 kb) Jelenléti ív (52 kb) A szavazások eredménye (372 kb) Név szerinti szavazás eredménye (549 kb) 
 
Jegyzőkönyv (245 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (538 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1166 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat