Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Dānijas prezidentūras darba pārskats (debates)
 5.Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju — Eiropas sociālā marķējuma zīmes ieviešana (Reglamenta 124. pants) (balsošana)
  
6.2.Apdrošināšana un pārapdrošināšana (Maksātspēja II) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.3.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Kopienu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.4.ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.5.Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***II (balsošana)
  
6.6.Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā ***I (balsošana)
  
6.7.Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā ***I (balsošana)
  
6.8.ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā (balsošana)
  
6.9.eCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem (balsošana)
  
6.10.Eiropas pievilcība investīcijām (balsošana)
  
6.11.Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums starp ES un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Maroku, Jaunzēlandi, Singapūru, Šveici un ASV *** (debates)
 11.2013. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)
 12.ES un Izraēlas nolīgums par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (debates)
 13.Piekļuve banku pamatpakalpojumiem (debates)
 14.Lauksaimniekiem paredzēti tiešie maksājumi ***I (debates)
 15.Kopēji lauksaimniekiem paredzētu tiešā atbalsta shēmu noteikumi ***I – Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ***I – Lauksaimniecības tirgu kopīga organizācija un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem ***I – Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana ***I – Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēma ***I (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (199 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (1148 kb) 
 
Protokols (214 kb) Apmeklējumu reģistrs (52 kb) Balsošanas rezultāti (366 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (568 kb) 
 
Protokols (240 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (544 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1241 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika