Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 3 lipca 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Przegląd prezydencji duńskiej (debata)
 5.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ustanowienia europejskiego oznakowania społecznego (art. 117 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (Wypłacalność II) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Ewolucja strategii makroregionalnych UE: obecne praktyki i przyszłe perspektywy, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Jednolity europejski obszar kolejowy ***II (głosowanie)
  
6.6.Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym ***I (głosowanie)
  
6.7.Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej ***I (głosowanie)
  
6.8.Wdrożenie przepisów UE dotyczących wody (głosowanie)
  
6.9.eCall: nowa usługa dla obywateli pod numerem 112 (głosowanie)
  
6.10.Atrakcyjność inwestowania w Europie (głosowanie)
  
6.11.Aspekty handlowe Partnerstwa Wschodniego (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA *** (debata)
 11.Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych (debata)
 12.Układ między UE a Izraelem o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (debata)
 13.Dostęp do podstawowych usług bankowych (debata)
 14.Płatności bezpośrednie dla rolników ***I (debata)
 15.Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ***I - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I - Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ***I - Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I - Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I - System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji ***I (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (193 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1148 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (370 kb) Wyniki głosowań imiennych (570 kb) 
 
Protokół (246 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (539 kb) Wyniki głosowań imiennych (1167 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności