Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Hodnotenie dánskeho predsedníctva (rozprava)
 5.Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012) (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení európskej sociálnej značky (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Jednotný európsky železničný priestor  ***II (hlasovanie)
  
6.6.Záznamové zariadenie v cestnej doprave ***I (hlasovanie)
  
6.7.Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***I (hlasovanie)
  
6.8.Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd (hlasovanie)
  
6.9.Systém eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (hlasovanie)
  
6.10.Atraktivita investovania v Európe (hlasovanie)
  
6.11.Obchodné aspekty Východného partnerstva (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi EÚ a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Švajčiarskom a Spojenými štátmi americkými *** (rozprava)
 11.Rozpočet na rok 2013 – mandát na trialóg (rozprava)
 12.Dohoda medzi EÚ a Izraelom o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (rozprava)
 13.Prístup k základným bankovým službám (rozprava)
 14.Priame platby poľnohospodárom ***I (rozprava)
 15.Spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov ***I - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ***I - Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky ***I - Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I - Ekologická výroba a označovanie ekologických produktov ***I - Systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ***I (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1148 kb) 
 
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (374 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (569 kb) 
 
Zápisnica (242 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovania (540 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1231 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia