Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Genomgång av det danska ordförandeskapet (debatt)
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Införandet av en europeisk social märkning (artikel 124 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utveckling av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (omröstning)
  
6.6.Färdskrivare vid vägtransporter ***I (omröstning)
  
6.7.Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I (omröstning)
  
6.8.Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning (omröstning)
  
6.9.eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna (omröstning)
  
6.10.Europas attraktionskraft på investerare (omröstning)
  
6.11.Handelsaspekter på det östliga partnerskapet (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz *** (debatt)
 11.2013 års budget - Mandat för trepartsmötet (debatt)
 12.Avtal EU-Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (debatt)
 13.Tillgång till grundläggande banktjänster (debatt)
 14.Direktstöd till jordbrukare ***I (debatt)
 15.Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare ***I - Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I - Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ***I - Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I - Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket ***I (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (200 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1148 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (359 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (565 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (440 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1166 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy