Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0341/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0341/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2012 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0291

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

7.14. Θέσπιση νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0341/2012 της Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με τη δημιουργία νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων (B7-0341/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0291)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου