Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург

9. Поправки на вот и намерения за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Правна информация - Политика за поверителност