Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0301(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0150/2012

Esitatud tekstid :

A7-0150/2012

Arutelud :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Hääletused :

PV 05/07/2012 - 13.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0296

Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2012 - Strasbourg

11. Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas *** I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse otsust nr 1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013), ning määrust (EÜ) nr 680/2007, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm tutvustas raportit.

Sõna võtsid Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja), Olli Rehn (komisjoni asepresident) ja Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president).

Sõna võtsid Werner Langen (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Antonio Cancian (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Dominique Riquet fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer ja Riikka Manner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis ja Göran Färm.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2012protokoll punkt 13.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika