Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0301(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0150/2012

Pateikti tekstai :

A7-0150/2012

Debatai :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Balsavimas :

PV 05/07/2012 - 13.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0296

Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. liepos 4 d. - Strasbūras

11. Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse *** I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Werner Hoyer (Europos investicijų banko pirmininkas).

Kalbėjo: Werner Langen (ITRE komiteto nuomonės referentas), Antonio Cancian (TRAN komiteto nuomonės referentas), Dominique Riquet PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į Hanso-Peterio Martino pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer ir Riikka Manner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis ir Göran Färm.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.3 protokolo 5.7.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika