Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0301(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0150/2012

Ingediende teksten :

A7-0150/2012

Debatten :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 13.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0296

Notulen
Woensdag 4 juli 2012 - Straatsburg

11. Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie *** I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr. 680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad), Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) en Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Antonio Cancian (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Dominique Riquet, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer en Riikka Manner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis en Göran Färm.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 5.7.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid