Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0301(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0150/2012

Teksty złożone :

A7-0150/2012

Debaty :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Głosowanie :

PV 05/07/2012 - 13.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0296

Protokół
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg

11. Pomoc finansowa w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych *** I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady), Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) i Werner Hoyer (Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Antonio Cancian (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Dominique Riquet w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner, niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer i Riikka Manner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis i Göran Färm.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 5 lipca 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności