Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0301(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0150/2012

Texte depuse :

A7-0150/2012

Dezbateri :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0296

Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2012 - Strasbourg

11. Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice *** I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 /CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Andreas Mavroyiannis (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) şi Werner Hoyer (Preşedintele Băncii Europene de Investiţii).

Au intervenit: Werner Langen (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Antonio Cancian (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Dominique Riquet, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer şi Riikka Manner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška şi Elena Băsescu.

Au intervenit: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis și Göran Färm.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 din PV din 5.7.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate