Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0301(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0150/2012

Predkladané texty :

A7-0150/2012

Rozpravy :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0296

Zápisnica
Streda, 4. júla 2012 - Štrasburg

11. Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí *** I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm uviedol správu.

Vystúpili: Andreas Mavroyiannis (úradujúci predseda Rady), Olli Rehn (podpredseda Komisie) a Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Antonio Cancian (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Dominique Riquet v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer a Riikka Manner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška a Elena Băsescu.

Vystúpili: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis a Göran Färm.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice z 5. júla 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia