Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. července 2012 - Štrasburk

12. Porušování schengenských pravidel (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Porušování schengenských pravidel

Andreas Mavroyiannis (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, a Renate Weber za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Auke Zijlstra nezařazený, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria a Monika Hohlmeier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai a Franz Obermayr.

Vystoupili: Andreas Mavroyiannis a Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí