Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2012 - Strasbourg

12. Schengeni eeskirjade rikkumised (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Schengeni eeskirjade rikkumised

Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria ja Monika Hohlmeier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Andreas Mavroyiannis ja Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika