Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

12. Schengen-säännöstön rikkomiset (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Schengen-säännöstön rikkomiset

Andreas Mavroyiannis (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Puheenvuorot: Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria ja Monika Hohlmeier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Andreas Mavroyiannis ja Cecilia Malmström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö