Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. július 4., Szerda - Strasbourg

12. A schengeni szabályok megsértése (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A schengeni szabályok megsértése

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

Felszólal: Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria és Monika Hohlmeier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai és Franz Obermayr.

Felszólal: Andreas Mavroyiannis és Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat