Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. liepos 4 d. - Strasbūras

12. Šengeno taisyklių pažeidimai (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Šengeno taisyklių pažeidimai

Andreas MavroyiannisAndreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler (jis taip pat atsakė į Cornelios Ernst pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp (jis taip pat atsakė į Judith Sargentini pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria ir Monika Hohlmeier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Andreas Mavroyiannis ir Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika