Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 4. jūlijs - Strasbūra

12. Šengenas noteikumu pārkāpumi (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Šengenas noteikumu pārkāpumi.

Andreas Mavroyiannis (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā un Renate Weber ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria un Monika Hohlmeier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai un Franz Obermayr.

Uzstājās Andreas Mavroyiannis un Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika