Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 juli 2012 - Straatsburg

12. Overtredingen van de Schengenvoorschriften (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Overtredingen van de Schengenvoorschriften

Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria en Monika Hohlmeier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis en Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid