Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg

12. Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, i Renate Weber w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Auke Zijlstra niezrzeszony, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Cornelię Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria i Monika Hohlmeier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis i Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności