Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2012 - Strasbourg

12. Încălcări ale normelor Schengen (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Încălcări ale normelor Schengen

Andreas Mavroyiannis (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, şi Renate Weber, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Auke Zijlstra, neafiliat, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria şi Monika Hohlmeier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Andreas Mavroyiannis și Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate