Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. júla 2012 - Štrasburg

12. Schengen – nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Schengen – nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach

Andreas Mavroyiannis (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D a Renate Weber v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Sarah Ludford, Jan Zahradil, Ewald Stadler, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Cornelia Ernst, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Marian-Jean Marinescu, Birgit Sippel, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Georgios Papanikolaou, Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Judith Sargentini, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Jacek Protasiewicz, Marco Scurria a Monika Hohlmeier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pier Antonio Panzeri, Lena Kolarska-Bobińska, Franziska Keller, Monika Flašíková Beňová, Norica Nicolai a Franz Obermayr.

Vystúpili: Andreas Mavroyiannis a Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia