Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0902(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0184/2012

Debatten :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 13.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0295

Notulen
Woensdag 4 juli 2012 - Straatsburg

13. Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ***I - Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (debat)
CRE

Verslag over het ontwerp voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bijlage I daarvan [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Alexandra Thein leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, en Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, Antonio Masip Hidalgo en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Andreas Mavroyiannis en Alexandra Thein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 5.7.2012 en punt 13.3 van de notulen van 5.7.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid