Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και S&D τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή INTA: Nora Berra και Henri Weber

επιτροπή BUDG: Jean-Louis Cottigny

επιτροπή ITRE: Catherine Trautmann αντί Henri Weber

επιτροπή PECH: Isabelle Thomas αντί Catherine Trautmann

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Henri Weber

Αντιπροσωπεία για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για την Μεσόγειο: Eric Andrieu

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο: Nora Berra

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Isabelle Thomas

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου