Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 juli 2012 - Straatsburg

16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE en S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie INTA: Nora Berra en Henri Weber

Commissie BUDG: Jean-Louis Cottigny

Commissie ITRE: Catherine Trautmann in de plaats van Henri Weber

Commissie PECH: Isabelle Thomas in de plaats van Catherine Trautmann

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Henri Weber

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Eric Andrieu

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur: Nora Berra

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Isabelle Thomas

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid