Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2012 - Strasbourg

16. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och S&D hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet INTA: Nora Berra och Henri Weber

utskottet BUDG: Jean-Louis Cottigny

utskottet ITRE: Catherine Trautmann i stället för Henri Weber

utskottet PECH: Isabelle Thomas i stället för Catherine Trautmann

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Henri Weber

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Eric Andrieu

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Nora Berra

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Isabelle Thomas

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy