Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. juli 2012 - Strasbourg

17. Situationen i Egypten (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Egypten

Andreas Mavroyiannis (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen).

Talere: Hans-Gert Pöttering for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim og Kristian Vigenin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Howitt og Judith Sargentini.

Andreas Mavroyiannis tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik