Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2012 - Strasbourg

17. Olukord Egiptuses (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Egiptuses

Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid Hans-Gert Pöttering fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim ja Kristian Vigenin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Richard Howitt ja Judith Sargentini.

Sõna võttis Andreas Mavroyiannis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika