Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

17. Egyptin tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Egyptin tilanne

Andreas Mavroyiannis (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Hans-Gert Pöttering PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Saïd El Khadraoui, Sajjad Karim ja Kristian Vigenin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Richard Howitt ja Judith Sargentini.

Andreas Mavroyiannis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö