Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Програма за дейността на кипърското председателство на Съвета (разискване)
 4.Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. (разискване)
 5.Общ бюджет за финансовата 2013 година (срок за внасяне на проектоизменения)
 6.Изявление на председателството
 7.Време за гласуване
  
7.1.Общи правила за схеми за директно подпомагане на земеделски стопани ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Финансиране на Общата селскостопанска политика ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Система за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Споразумение между ЕС и Русия относно запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Споразумение между ЕС и Русия относно търговията с части и компоненти на моторни превозни средства *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Споразумение между ЕС и Русия относно въвеждането или увеличението от страна на Руската федерация на износни мита върху суровините *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Търговско споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати *** (гласуване)
  
7.11.Директни плащания за селскостопански производители ***I (гласуване)
  
7.12.Бюджет за 2013 г. - мандат за участието в триалог (гласуване)
  
7.13.Стратегия за защита и хуманно отношение към животните (гласуване)
  
7.14.Създаване на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни (гласуване)
  
7.15.Заключения от заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.) (гласуване)
  
7.16.Достъп до основни банкови услуги (гласуване)
  
7.17.Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи *** I (разискване)
 12.Нарушения на правилата на Шенген (разискване)
 13.Заместващи съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз ***I - Протокол относно Статута на Съда на Европейския съюз ***I (разискване)
 14.Положението в Грузия (разискване)
 15.Положението в Сирия (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Положението в Египет (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (192 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (1463 kb) 
 
Протокол (199 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (264 kb) Резултати от поименно гласуване (763 kb) 
 
Протокол (262 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (566 kb) Резултати от поименно гласуване (1506 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност