Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 4. července 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Program činnosti kyperského předsednictví (rozprava)
 4.Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (rozprava)
 5.Souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2013 (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Hlasování
  
7.1.Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Financování společné zemědělské politiky ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Dohoda EU-Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Dohoda EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Dohoda EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA *** (hlasování)
  
7.11.Přímé platby zemědělcům ***I (hlasování)
  
7.12.Rozpočet na rok 2013 – mandát pro třístranné rozhovory (hlasování)
  
7.13.Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat (hlasování)
  
7.14.Vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat (hlasování)
  
7.15.Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) (hlasování)
  
7.16.Přístup k základním bankovním službám (hlasování)
  
7.17.Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí *** I (rozprava)
 12.Porušování schengenských pravidel (rozprava)
 13.Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ***I – Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie ***I (rozprava)
 14.Situace v Gruzii (rozprava)
 15.Situace v Sýrii (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Situace v Egyptě (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (169 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (1463 kb) 
 
Zápis (188 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (290 kb) Jmenovitá hlasování (719 kb) 
 
Zápis (226 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (467 kb) Jmenovitá hlasování (1426 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí