Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 4. juli 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Aktivitetsprogram for det cypriotiske formandskab for Rådet (forhandling)
 4.Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram 2013 (forhandling)
 5.Det almindelige budget for regnskabsåret 2013 (frister for indgivelse af forslag til ændring)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afstemningstid
  
7.1.Fælles regler for ordningerne for direkte støtte til landbrugere ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Fælles markedsordning for landbrugsprodukter og særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Finansiering af den fælles landbrugspolitik ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.6.Ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.7.Aftale EU-Rusland om bevarelsen af tilsagn om handel med tjenesteydelser *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.8.Aftale EU-Rusland om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.9.Aftale EU-Rusland om Den Russiske Føderations indførelse eller forøgelse af eksportafgifter på råvarer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.10.Handelsaftale om bekæmpelse af forfalskning mellem EU og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, Marokko, Mexico, New Zealand, Schweiz, Singapore og USA *** (afstemning)
  
7.11.Direkte betalinger til landbrugere ***I (afstemning)
  
7.12.Budgettet for 2013 – mandat for trepartsmødet (afstemning)
  
7.13.Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) (afstemning)
  
7.14.Etablering af en EU-retsramme for beskyttelse af kæledyr og omstrejfende dyr (afstemning)
  
7.15.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012 (afstemning)
  
7.16.Adgang til basale bankydelser (afstemning)
  
7.17.Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram 2013 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet *** I (forhandling)
 12.Overtrædelse af Schengen-reglerne (forhandling)
 13.Stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager ***I - Protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I (forhandling)
 14.Situationen i Georgien (forhandling)
 15.Situationen i Syrien (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Situationen i Egypten (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (166 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1463 kb) 
 
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (241 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (695 kb) 
 
Protokol (229 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (351 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1424 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik