Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 4 ta' Lulju 2012 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill (dibattitu)
 4.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (dibattitu)
 5.Baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2013 (skadenzi għat-tressiq tal-abbozzi tal-emendi)
 6.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 7.Ħin tal-votazzjoni
  7.1.Regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Is-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.7.Ftehim UE-Russja fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.8.Ftehim UE-Russja dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.9.Ftehim UE-Russja dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda mill-Federazzjoni Russa ta' dazji tal-esportazzjoni fuq il-materja prima *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.10.Il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Marokk, New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika *** (votazzjoni)
  7.11.Pagamenti diretti lill-bdiewa ***I (votazzjoni)
  7.12.Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu (votazzjoni)
  7.13.L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali (votazzjoni)
  7.14.L-istabbiliment ta' qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tal-annimali domestiċi u l-annimali li jiġru fit-toroq (votazzjoni)
  7.15.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012) (votazzjoni)
  7.16.L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi (votazzjoni)
  7.17.Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013 (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija *** I (dibattitu)
 12.Ksur tar-regoli Schengen (dibattitu)
 13.Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea ***I - Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fil-Ġeorġja (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (171 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1463 kb) 
 
Minuti (200 kb) Lista tal-Membri preżenti (52 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (283 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (739 kb) 
 
Minuti (237 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (465 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1428 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza