Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 4 juli 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Activiteitenprogramma van het Cypriotische voorzitterschap van de Raad (debat)
 4.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013 (debat)
 5.Algemene begroting voor het begrotingsjaar 2013 (indieningstermijn ontwerpamendementen)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  
7.1.Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Bbiologische productie en etikettering van biologische producten ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Overeenkomst EU-Rusland met betrekking tot de handhaving van verbintenissen inzake de handel in diensten *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Overeenkomst EU-Rusland over de handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Overeenkomst EU-Rusland betreffende de invoering of verhoging van uitvoerrechten op grondstoffen door de Russische Federatie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VS *** (stemming)
  
7.11.Rechtstreekse betalingen aan landbouwers ***I (stemming)
  
7.12.Begroting 2013 - mandaat voor de trialoog (stemming)
  
7.13.Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren (stemming)
  
7.14.Invoering van een communautair juridisch kader ter bescherming van huis- en zwerfdieren (stemming)
  
7.15.Conclusies van de Europese Raad (28-29 juni 2012) (stemming)
  
7.16.Toegang tot basisbankdiensten (stemming)
  
7.17.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie *** I (debat)
 12.Overtredingen van de Schengenvoorschriften (debat)
 13.Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ***I - Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (debat)
 14.De situatie in Georgië (debat)
 15.De situatie in Syrië (debat)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.De situatie in Egypte (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (170 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1463 kb) 
 
Notulen (163 kb) Presentielijst (52 kb) Stemmingsuitslagen (274 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (709 kb) 
 
Notulen (232 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (353 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1421 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid