Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Program działań cypryjskiej prezydencji Rady (debata)
 4.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (debata)
 5.Budżet ogólny na rok budżetowy 2013 (termin składania projektów poprawek)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  7.1.Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Porozumienie UE-Rosja dotyczące utrzymania zobowiązań w zakresie handlu usługami *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Umowa UE-Rosja w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.9.Porozumienie UE-Rosja dotyczące wprowadzania lub zwiększania przez Federację Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.10.Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA *** (głosowanie)
  7.11.Płatności bezpośrednie dla rolników ***I (głosowanie)
  7.12.Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych (głosowanie)
  7.13.Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt (głosowanie)
  7.14.Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (głosowanie)
  7.15.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) (głosowanie)
  7.16.Dostęp do podstawowych usług bankowych (głosowanie)
  7.17.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Pomoc finansowa w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych *** I (debata)
 12.Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen (debata)
 13.Sędziowie ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ***I - Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ***I (debata)
 14.Sytuacja w Gruzji (debata)
 15.Sytuacja w Syrii (debata)
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Sytuacja w Egipcie (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (168 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (1463 kb) 
 
Protokół (194 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (283 kb) Głosowanie imienne (753 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (454 kb) Głosowanie imienne (1427 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności